WEERSTAND en VERANDERING

Zelf word ik altijd blij van deze thema’s omdat ik ze bij elkaar vind horen als zout en peper. Het is een stelletje en toch kunnen ze apart ingezet worden. Peper en zout hoeven niet vanzelfsprekend tegelijk gebruikt te worden maar als je dat wel doet dan vullen ze elkaar goed aan. En net zoals teveel zout of teveel peper toevoegen niet werkt, werkt een teveel bij deze thema’s ook niet.

VERBINDING en VERTROUWEN

Ook van deze thema’s word ik blij maar ik heb een ander beeld bij de wijze waarop ze met elkaar verbonden zijn. Ik denk hierbij eerder aan suiker en kaneel. Twee ingrediënten die minder makkelijk te gebruiken zijn in alle gerechten en ook veel meer de smaak bepalen als ze gebruikt worden.

PROBLEMEN en OPLOSSINGEN

Als je met bovenstaande thema’s worstelt of juist wilt voorkomen dat je ermee gaat worstelen (prive of in je werk) dan is het wel eens fijn om hierover te sparren zonder dat er meteen allerlei consequenties aanhangen. Het is fijn om te ontdekken op welk punt je onderdeel bent van het probleem en te ontdekken op welk punt je eigenlijk gewoon de oplossing hebt. Vaak weet je zelf ook wel wat je te doen staat alleen heb je er de woorden nog niet voor gevonden of zie je het pad nog niet duidelijk voor je.

Wat kan ik TOEVOEGEN?

Naast dat ik een sparringpartner kan zijn, kan ik ook

  • het proces helpen inrichten
  • teams helpen om onderdeel van de oplossing te worden
  • beleid en uitvoering op een lijn krijgen
  • organisatie specifieke analyse opstellen
  • organisatie specifiek trainingsaanbod ontwerpen
  • je net dat duwtje geven dat je nodig bent voor je volgende stap
  • …..
  • …..

Op de puntjes kan je zelf invullen wat jij bedenkt.....dat maakt het mogelijk ook makkelijker om de telefoon te pakken om te bellen.

Ik beloof dat een eerste gesprek geen verkoopgesprek zal zijn!
Ik garandeer je dat mijn bedoeling van het eerste contact is om te onderzoeken of mijn stijl, perspectief en persoonlijkheid passen bij jou, jouw organisatie en jouw vraag.  

Om mezelf voor te stellen zodat je een beeld krijgt wie je gaat bellen, volgt hier een soort Q&A over mij.  

Ik heb ongeveer 30 verschillende mensen (collega's, kennissen, vrienden en familie) gevraagd via Mentimeter drie woorden in te vullen die bij mij vinden passen. Hoe groter het woord, hoe vaker het voorkomt bij alle woorden die zijn ingevuld.

Waar ik 100% achter sta is de uitspraak 'een leven lang leren'. Hierdoor heb ik een brede theoretische kennis opgebouwd en veel ervaring in de praktijk opgedaan. Ik ben dan ook bevoegd en bekwaam om als modernwerkend professional met jou of bij jouw organisatie aan de slag te gaan.

Q: Kan jij iets vertellen over alles wat je totnogtoe gedaan hebt?

A: "Ik heb binnen de sector Zorg en Welzijn gewerkt en dan in de werkvelden geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verpleeg- en verzorgingshuiszorg en welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Voor mijn laatste 'vaste' contract heb ik bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen gewerkt. Ik heb mogen bijdragen aan de transitie van een forensisch psychiatrische kliniek naar een centrum voor transculturele psychiatrie. Bij alles wat ik doe en totnogtoe gedaan heb, heb ik mij laten inspireren door het perspectief van compassievolle aandacht en het zien van kansen. Als je mijn CV wilt zien dan kan je hier naar mijn LinkedIn."

Q: Wat bedoel je met dit citaat?
A: "Ik heb nooit precies geweten wat ik wilde worden als kind en ik heb nooit de drang ervaren om me volledig te storten op 1 ding. Ik kan echt genieten van een chirurg, kunstenaar, musicus of sporter die haar hele leven in dienst stelt van het ontwikkelen van haar talent. Ik denk dat ik verschillende talenten heb zonder er in eentje uit te blinken. Een talent van mij is om razendsnel verbanden te kunnen leggen en daarmee verrassende oplossingen aan te dragen. Daartegenover staat dat ik mij de vaardigheid om oplossingen logisch en stapsgewijs te presenteren heb aangeleerd. Nog een talent van mij is om een omgeving te creëren waarbinnen geexperimenteerd kan worden, mensen zich veilig kunnen voelen, gehoord en gewaardeerd. Daartegenover staat dat ik mij de vaardigheid om onderscheid te maken tussen niet-durven, niet-willen en niet-kunnen heb aangeleerd."

A: "Ik lees veel en heb een brede interesse en ik vind niets leuker dan deze kennis te delen. Een talent van mij is dat ik snel de vinger op de zere plek leg. Daartegenover staat dat ik mij de vaardigheid heb aangeleerd om mijn kennis niet als advies te geven maar goed te luisteren wat de ander zegt en vandaaruit aan te sluiten bij het eigen-weten van de ander."

A: "Waar ik geen talent voor heb -maar wel een paar vaardigheden voor heb ontwikkeld omdat dit toch handig is- zijn routinematige processen moeten herhalen en het uitvoeren van gedetailleerde werkbeschrijvingen. Ik vind het niet makkelijk als ik dingen moet doen 'omdat het altijd zo gedaan wordt' of 'doe het maar zo dan zie je vanzelf het resultaat'. Uiteraard heb ik het hier niet over bewezen procedures die van levensbelang kunnen zijn. Ik wil graag afwisseling en de vrijheid om te experimenteren waarbij ik het wel heel erg belangrijk vind om goede afspraken te maken over de speelruimte maar vooral over de gewenste resultaten. Ik moet het totaalbeeld kunnen zien en begrijpen om alternatieve routes te kunnen voorstellen."